Δημόπουλος Νίκος

Ο Νίκος Δημόπουλος γεννήθηκε το 1991. Έχει πτυχίο μηχανικού αυτοκινήτων από το ΕΠΑΛ. Σήμερα ασκεί το επάγγελμα του Μελλισουργού.