Η Ναυμαχία του Lepanto ως μοχλός Τοπικής Ανάπτυξης

Η Ναυπακτία διαθέτει εγγενώς όλες τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δωδεκάμηνος προορισμός επισκεπτών και με τον τρόπο αυτό να αναμορφώσει την τοπική οικονομία. Πέρα από την υψηλή ποιότητα ζωής και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να καταστεί η Ναυπακτία ελκυστικός προορισμός πρέπει να αναδείξει την ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα που την διαφοροποιεί από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Η μοναδικότητα της ιστορικής πορείας της Ναυπάκτου εδράζεται στη ναυμαχία του Lepanto, μια κορυφαία ιστορική στιγμή της Ευρωπαϊκής ιστορίας με πολύ μεγάλη αναγνώριση διεθνώς.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ιστορίας της Ναυπάκτου είναι μοναδική στην Ελλάδα και κατά συνέπεια την διαφοροποιεί θετικά σε σύγκριση με άλλους προορισμούς. Μόνο όταν η Ναύπακτος βάλει στο επίκεντρο της ταυτότητάς της την ιστορική αυτή ταυτότητα θα μπορέσει να δημιουργήσει αξιόλογη τοπική ανάπτυξη βασισμένη στην επισκεψιμότητα.

Αυτή η μοναδική ταυτότητα είναι σήμερα θαμμένη με αποτέλεσμα να μην προσελκύει όσους επισκέπτες θα ήταν αναμενόμενο, ειδικά αφού η Ναύπακτος βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής που συνδέει δύο πολύ σημαντικούς πόλους έλξης επισκεπτών, τους Δελφούς και την Ολυμπία. 
Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις είναι σημαντικές αφού καθιερώνουν τη σχετική ταυτότητα της Ναυπάκτου αλλά δεν προσφέρουν ουσιαστικά στην επισκεψιμότητα αφού περιορίζονται σε μία μόνο μέρα του έτους. Υλοποιούμε:

  • Μετονομασία του Δήμου ώστε να περιλαμβάνεται η ονομασία Lepanto στην επίσημη ονομασία.
  • Αδερφοποιήσεις με Ευρωπαϊκές πόλεις που σχετίζονται με τη Ναυμαχία και είναι ήδη καθιερωμένοι ταξιδιωτικοί προορισμοί με παράλληλη αναβίωση υπαρχόντων αδερφοποιήσεων.
  • Φιλοξενία συναφών επιστημονικών συνεδρίων ώστε σταδιακά να εμπεδωθεί η συνάφεια της ταυτότητας του τόπου μας με τη ναυμαχία του Lepanto.
  • Δημιουργία εικονικού Μουσείου Ναυμαχίας Lepanto (στα πρότυπα των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού), αφού η συγκέντρωση σχετικών εκθεμάτων είναι ιδιαίτερα δυσχερής διότι βρίσκονται στην ιδιοκτησία ιδιωτών και φορέων σε άλλες χώρες, καθώς και δημιουργία θεματικού πάρκου Ναυμαχίας.
  • Αναβάθμιση με νέες δράσεις του εορτασμού της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.