ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝ: 30/06/1967

Απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ναυπάκτου

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΕ

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΤΕ( ΠΕΤ-ΟΤΕ )

ΜΕΛΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΔΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ( ΟΜΕ-ΟΤΕ )

-LANGUAGES: – ΑΓΓΛΙΚΑ